Monteringsmetode
I forbindelse med valg af køkkenvask er det vigtig at tage stilling til, hvordan bordpladen skal monteres i bordpladen. Indtil for ca 30 år siden blev stort set alle vaske lagt i bordpladen med en kant, der var hævet over bordpladens overflade. I dag anvendes denne metode kun sjældent. I stedet kan vasken integreres i bordpladen, så man undgår generende kanter, der besværliggør rengøringen og derfor er uhygiejniske.

Almindelig nedfældning af vask

1. Alm nedfældning/ilægning
Som nævnt ovenfor lægges vasken i bordpladen med en kant, der er hævet over bordpladen. Der skæres et hul i bordpladen svarende til vaskens omfang fratrukket 1-2 cm hele vejen rundt (ofte medfølger en skabelon til udskæringen). Herefter lægges vasken ned i silicone og spændes fast med evt. medfølgende spændebeslag. Porcelænsvaske og vaske i stål og granit kan alle ilægges efter denne metode. Porcelænsvaskene bliver faktisk altid monteret således. En forklaring på at der ikke er udviklet porcelænsvaske til andre ilægningsmetoder kan være, at disse vaske oftest anvendes i landkøkkener, hvor vasken gerne må virke rustik og dermed med en kraftig kant hævet over bordpladen.

Fordele: Billig løsning. Enkel montering. Nem udskiftning til ny vask

Ulemper: Uhygiejnisk kant mod bordpladen, som er svær at holde ren. Når bordpladen tørres af, kan karkluden med krummer ikke føres direkte ned i vasken. Risiko for at der opstår utætheder omrking vasken.

2. Underlimning/underbygning
Der findes – alt afhængig af bordplademateriale – forskellige metoder til at underlime vasken i bordpladen. Udgangspunktet for dem alle er at montere vasken fra undersiden af bordpladen. Enten ved at fræse vasken op i bordpladen eller ved at montere den direkte under bordpladen. Denne metode er utrolig elegant, da det meste af vaskens kant er skjult under bordpladen, og samtidig får man en meget rengøringsvenlig løsning, da der ingen kanter er mellem bordpladen og selve vaskekummen. Det er kun stål- og granitvaske, der fås til underlimning.

Fordele: Niveaufri overgang mellem vask og bordplade. Rengøringsvenlig løsning. Krummer kan føres direkte ned i vasken.

Ulemper: Dyrere løsning end almindelig ilægning. Svært at udskifte vasken hvis denne får en skade. Ved valg af en træbordplade vil der være forholdsvis meget endetræ synlig omkring den underlimede vask (endetræ suger vand).

3. Planmontering
En planmonteret vask vil altid være monteret fra oversiden af bordpladen. Der laves en fals i bordpladen, som vaskens kant kan hvile på. Kanten på vasken ligger altså i niveau med bordpladen, så man opnår en meget rengøringsvenlig og elegant løsning. I en træbordplade vil vaskens kant dog ligge et par mm under bordpladen, da vasken ikke skal skubbes op over bordpladens overflade, når træbordpladen arbejder.

Vasken lægges ned i en siliconefuge, som holder tæt mellem bordpladen og vaskens kant. Der kan være stor forskel på, hvor synlig fugen vil være. Det afhænger både af bordplademateriale og i høj grad også af, hvor dygtig producenten er til at fræse ud for vasken. Så det er vigtig at insistere på, at fugen bliver så smal som mulig (i en træbordplade kan fugen ikke ses). Det er kun stål- og granitvaske der fås til planmontering.

Fordele: Niveaufri overgang mellem vask og bordplade. Rengøringsvenlig løsning. Krummer kan føres direkte ned i vasken. Nemmere at skifte end en underlimet vask. Ved valg af en træbordplade vil der være mindre endetræ synlig omkring den underlimede vask end tilfældet er ved den underlimede løsning.

Ulemper: Dyrere løsning end alm ilægning. Synlig fuge ved valg af planmonteret vask i bordplader så som granit, kompositsten og beton/terrazzo.

4. Isvejsning
Hvis man vælger en stålbordplade eller en Corian bordplade har man samtidig muligheden for at få en vask af det samme materiale isvejset i bordpladen. Løsningen bevirker at overgangen mellem vask og bordplade vil være helt usynlig. Foruden en utrolig flot løsning får man også en meget rengøringsvenlig løsning. Løsningen tiltaler nok især dem, som sværger til det enkle og stilrene look, hvor der helst ikke skal være for mange kontraster og brud på linierne i køkkenet.

Fordele: Niveaufri overgang mellem vask og bordplade. Rengøringsvenlig løsning. Krummer kan føres direkte ned i vasken. Bordplade og vask i samme materiale.

Ulemper: Dyrere løsning end alm ilægning. Stort set umuligt at udskifte vasken hvis denne får en skade.

Valg af monteringsmetode
Valget af monteringsmetode hænger nøje sammen med valget af vask, da sortimentet af vaske er forskelligt, afhængig af hvilken metode man vælger. Så når man skal finde den rigtige vask er det vigtig at kigge efter de symboler, som vaskeproducenterne bruger for at forklare, hvilken monteringsmetode vasken er beregnet for. Derved sikrer man sig, at det er den helt rigtige vask man vælger.

Fremtiden
Det bliver utrolig spændende at følge udviklingen på markedet for køkkenvaske i de kommende år. Når man ser på udviklingen generelt i køkkenbranchen er der ingen grund til at tro, at vi har set det sidste nye materiale til fremstilling af køkkenvaske. Desuden vil vaskens form og funktion også ændre sig. Vi ser allerede i dag vaske, som er indrettet som en såkaldt multi vaskeplads, hvor man har integreret salatslynge, si, skærebrædt, rivejern og dørslag. Dermed kan de fleste af de arbejdsfuntioner, der er nødvendige for at forbedede råvarerne, klares i og omkring vasken. Vi vil helt sikkert også se en udvikling i selve udformingen af vaskene mod det mere individuelle. Allerede i dag har man muligheden for hos enkelte producenter at få håndlavet sin vask (stål og Corian)i de mål og i den udformning man måtte ønske sig. Det færdige vaskeresultat giver ofte en stor tilfredsstillelse, da man derved opnår en vask som ikke findes andre steder og som er skræddersyet til køkkenet.

Med andre ord er det disse ting, man skal tage stilling til, når man skal købe en køkkenvask:

  • Form
  • Materiale
  • Rengøringsvenlighed
  • Antal hanehuller – Tilbehør ( sæbedispenser tetc.)
  • Ilægningsmetode
  • Pris