For at kunne komme i gang med at indrette sit nye drømmekøkken, er det vigtigt at foretage en grundig opmåling af det rum, køkkenet skal placeres i. De fleste køkkenfirmaer tilbyder at foretage denne opmåling ganske gratis i forbindelse med udarbejdelse af tegninger og tilbud på køkkenet. Det er altid en god ide, da det så er køkkenfirmaet, der har ansvaret for, at målene passer.

Mange starter dog med selv at måle op og lave en tegning over det nuværende rum. Det virker ikke helt så forpligtende fremfor at skulle have besøg af en køkkenkonsulent i ens hjem. Man kan herefter i ro og mag udvælge den eller de køkkenfirmaer, man ønsker tilbud fra. Tegningerne med opmålingen medbringes til køkkenforretningen, hvor man i samråd med køkkenkonsulenten kan starte på indretningen af det nye køkken. Der er ikke en rækkefølge i forløbet, der er bedre end en anden, men husk under alle omstændigheder at lade køkkenfirmaet kontrolmåle køkkenet, inden den endelige bestilling foretages.

Flere køkkenfirmaer på ”gør det selv” markedet kræver, at man selv måler rummet op. Konceptet med usamlede skabe til fornuftige priser og hurtig levering tiltaler mange, men hvis man selv har ansvaret for at måle køkkenet op, er det vigtigt at være ekstra grundig med opmålingen, da man således selv står med problemet, hvis noget går galt.

Denne artikel vil give nogle fif til opmålingen samt belyse en række forhold i rummet, som man skal være opmærksom på:

Rummet:
Start med at tegne rummet op, gerne i målestok f.eks 1:20. Mål længde og bredde samt loftshøjde. Mange nøjes med at anføre en vægs længde splittet op i en række delmål eksempelvis omkring et vindue. Det er vigtig at anføre et totalmål på væggen, da en tegning udelukkende med delmål kan være svær at overskue med risiko for fejl til følge. Tjek altid at summen af delmål er (nogenlunde) lig med det målte totalmål, da evt store forskelle vil forvirre, når rummet skal tegnes op. Sørg desuden for at påføre mål på evt. skorstene, halvmure etc samt vinkler på evt. skæve vægge i køkkenet (f.eks. 135 grader).

KLIK HER FOR ET STØRRE BILLEDE

Vinduer:
Målene og placering af vinduer påføres på tegningen. Ikke kun sidevers men også lodret på væggen. Vinduernes placering over gulv er nemlig vigtig, da et lavt siddende vindue kræver en afslutning bagpå underskabene ud i vinduet. Hvis man ønsker at bordpladen skal føres ud i vinduet, skal vindueshøjden over gulv passe nogenlunde med den ønskede bordhøjde. Her er dybden på vindueslysningen ligeledes vigtig at måle, så man ved hvor dyb bordpladen skal være.

Døre:
Dørmålene skal altid angives inkl. Gerecht, da man derved præcis ved, hvor skabene og bordpladen kan gå til. Det er også vigtigt at angive hvilken vej døren vender (hængsling samt retning), da dette kan have betydning for indretningen af køkkenet i form af ganglinier og placering af skabe.

Vand/afløb:
De eksisterende vand- og afløbsinstallationer skal måles op med en angivelse af midt afløb samt et mål fra start til slut eksempelvis fra højre. Hvis vasken skal placeres samme sted i det nye køkken, er det derved en smal sag at sikre sig, at det nye vaskeskab dækker rørene. Det er dog som regel ikke det store problem at flytte rørene en lille smule, så man behøver ikke at være låst fast på placeringen af den nye vask.

Hvis vasken skal flyttes et andet sted hen i køkkenet, er det relevant at oplyse, om der er kælder/krybekælder eller pladegulv under rummet, så rørene uden de store omkostninger kan flyttes. Hvis der er støbt gulv i køkkenet, er det straks en større udskrivning at ændre vaskeplaceringen med mindre rørene kan føres i soklen.

Radiatorer:
Placeringen af eventuelle radiatorer har betydning for hvordan køkkenet indrettes. Angiv også hvor meget radiatoren stikker ud fra væggen, da køkkenet måske skal indrettes, så et skuffeskab skal rykkes tilsvarende fra væggen for at kunne åbne for radiatoren. Man kan evt. undersøge muligheden for at flytte/sløjfe en radiator, hvis køkkenindretningen derved bliver mere optimal.

Øvrig rørføring:
Køkkener i især ældre huse og lejligheder er ofte belemret med synlig rørføring, der skal tages højde for i indretningen af køkkenet. Optegn de relevante rørs placering, så man kan prøve at indrette køkkenet under hensyntagen hertil. Det er dog ærgeligt at skulle se på et rør eller skære ud i underskabene, hvis rørerne kan fjernes. Det vil mange gange kunne lade sig gøre at lægge disse rør ind i væggen, uden at det løber af sporet rent økonomisk. Derved opnår man en væsentlig bedre løsning, hvor man kan indrette sit køkken, uden at der skal tages hensyn til synlige rør.

Elstik:
Det er som regel ikke det store problem at ændre elinstallationerne, hvis hvidevarerne eller belysningen i køkkenet skal placeres anderledes end i det eksisterende køkken. Men I de tilfælde hvor budgettet er lidt stramt eller der f.eks er en måler, der ikke kan flyttes, vil det være relevant at anføre disse på måltegningen.

Aftræk til emhætte:
Angiv placeringen af det eksisterende emhætteaftræk, eksempelvis fra højre til midt aftræk. Det letteste vil derefter være at placere kogeplade og emhætte præcis det samme sted. I mange tilfælde vil det dog være nødvendigt at flytte aftrækket en smule til højre eller venstre eksempelvis på grund af mere hensigtmæssig fordeling af underskabene end det nuværende køkken. Hvis loftet skal udskiftes, er det ikke noget problem, men hvis det gamle loft skal bevares, er man nødt til at lave en inddækning af det gamle aftrækshul. Det kan være i form af en stålplade på loftet omkring det nye aftræk eller en reparation af det eksisterende loft.

Hvis kogepladen og derved emhætten skal flyttes et andet sted hen i køkkenet, er det vigtigt at sikre sig, at aftrækket til den nye emhætte ikke rammer op i et af husets spær. Det kan være lidt kompliceret at konstatere, men man kan i mange tilfælde se, hvor spærrene er placeret, ved at kigge op under taget uden for køkken-vinduet. En anden mulighed er at kravle op på loftet og forsøge at måle sig frem. Ved huse med fladt tag er det straks sværere, og her kan de oprindelige hustegninger måske hjælpe. Hvis man er i tvivl, er det en god ide at kontakte en tømrer, som også vil kunne vurdere, om det er muligt at lave en udveksling på spærret, hvis det nye aftræk og spær vil kollidere.

Hvidevarer:
Hvis enkelte af (eller alle) de eksisterende hvidevarer skal genbruges, er det vigtigt at tage de nøjagtige mål, så disse kan passes ind i det nye køkken. Det kan også være en god ide at oplyse om producent og typenumre, så man f.eks. kan finde det nøjagtige udskæringsmål på en kogeplade, hvis denne skal placeres i en stenbordplade.

Angiv hellere for mange mål end for få, da det kan være svært at overskue, hvilke mål der er relevante for indretningen. Det sker nemlig typisk det, at man f.eks glemmer at måle køleskabets højde og bredde eller aftrækkets placering, som jo begge er særdeles relevante oplysninger, hvis disse skal genbruges. Hvis opmålingen bare er en foreløbig skitse til køkkenkonsulenten, er det selvfølgelig bare at tage målene senere, men hvis køkkenet skal bestilles på baggrund af ens egen opmåling, så tæller selv de små detaljer.

Læs også vores artikel om opmåling af bordplade .