De emfang som sidder plant med loftet – er der nogle der har erfaring med disse? (Thermex og ATAG)